I indretningen af vores nye hus, har vi valgt at samarbejder med pædagogisk indretningsarkitekt Louise Friis – så vi fra starten af har en stærk pædagogisk rød tråd i vores læringsmiljøer.

Den fysiske indretning har stor betydning i den pædagogiske praksis. Ved at skabe tydelige læringszoner for børnene, hvor legetøj bliver præsenteret på en måde der indbyder til leg, skaber vi de bedste forudsætninger for udvikling af børnenes legekompetencer. Det er også igennem indretningen, at vi kan følge børnene spor og gøre dem medbestemmere i forhold til hvad der skal stå fremme af legemuligheder. Gennem den fysiske indretning prikker vi til børnenes nysgerrighed og forundring på verden.

Samtidig har valg af farver på møbler, vægge og inventar, en stor faktor for hvordan både børn og voksne agerer i rummet.