Vores pædagogiske overvejelser på nuværende tidspunkt

Vi vil arbejde med fokus på at skabe et pædagogisk læringsmiljø, der giver børnene medbestemmelse og skaber de bedste rammerne for trivsel, læring, dannelse og udvikling. Vi har fundament i Den Styrkede pædagogiske læreplan, og derud over vil vi have tre fokus områder der vil præge vores hverdag:

Natur, udeliv og science - som en naturlig del af vores arbejde. Vi har fået tilknyttet kommunens naturvejleder Maj-Britt, som hver uge har en fast dag i vores hus. Børn skal mærke og smage sneen, undersøge hvordan den smelter når vand bliver hældt på, mærke bladende mellem deres hænder og opleve kastanjerne der både stikker og er glatte.

Med det pædagogiske personale ved deres side, vil de opleve verden i deres øjenhøjde og vi vil gå på opdagelse sammen med dem, være nysgerrige og undersøgende på hvad naturen kan helt tæt på.

Rutiner og forudsigelighed - ro og genkendelighed er fundamentet for tryghed hos børnene. Tryghed der skal skabes, for at hvert enkelt barn kan trives og udvikle sig. Det går hånd i hånd med en stærk hverdagspædagogik, hvor børnene lærer at blive en del af det større børnefællesskab, gennem kendte rutiner og en hverdag fyldt med meningsfulde lege og aktiviteter.

Børnenes medbestemmelse og inddragelse er i fokus, f.eks ved måltidet, hvor børnene selv vælger hvilket pålæg de vil smage, at de selv får lov at hælde og øse, samt får en klud hvis de har lyst til at hjælpe med rengøringen.

Leg og neuropsykologisk udviklingsforståelse - vi anvender den neuropsykologiske udviklingsforståelse i måden hvorpå vi møder, strukturerer og leger med børnene. Alle børn skal have deltagelsesmuligheder i deres hverdag og her er det særligt vigtigt at personalet er bevidst om betydningen af deres eget kropssprog og mimik, samt vigtigheden af en god øjenkontakt, når de er i samspil med børnene.

Et åbent positivt kropssprog, skaber glæde og tryghed hos barnet, hvorimod et lukket ansigtsudtryk, kan skabe usikkerhed hos barnet. Vi skal kunne rumme alle barnets store følelser og ved at være bevidste om vores eget nervesystems ro og kontakt, kan vi mindske barnets uro/frustration/vrede eller hvad der nu er på spil.