Personalet

Hvor mange medarbejdere bliver vi og hvordan vil vi arbejde?

Vi bliver en personalegruppe på ca. 7-9 medarbejdere pr. afdeling, alt efter hvordan fordelingen er mellem pædagoger, PAU og pædagogmedhjælpere, samt børnegruppernes størrelse og behov.

Vi har fokus på et professionelt samarbejde, der lægger lige meget vægt på samarbejde og faglighed. Vi arbejder struktureret og skaber lige rammer og muligheder for alle børn.

Derfor er det vigtigt, at alle går i samme retning, da det gode pædagogiske læringsmiljø opstår, når alle tager ansvar ind i pædagogikken.

Vi ser feedback som et vigtigt arbejdsredskab til at skabe rum hvor vi kan undre os om vores fælles praksis, ud fra et fælles faglig grundlag.

Derudover er det selvfølgelig vigtig at vi kan grine sammen og have det sjovt.